-17%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

2.400.000đ/ Bộ Ban ghe nha hang bbq

2.900.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ
-14%
2.900.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
-14%
2.900.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
-11%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

2.500.000đ/Bộ Bàn 6 Ghế Gỗ Thông

2.800.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
-11%
2.800.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
-26%
3.400.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
-11%
2.900.000 VNĐ 2.590.000 VNĐ
-26%
3.500.000 VNĐ 2.600.000 VNĐ
-17%
3.500.000 VNĐ 2.900.000 VNĐ
-19%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

250.000 đ/Ghế gỗ thông

310.000 VNĐ 250.000 VNĐ
-19%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

250.000đ/Ghế Gỗ Bbq chân Sắt

310.000 VNĐ 250.000 VNĐ
-17%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

250.000đ/Ghế Gỗ Tràm phong cách BBQ:

300.000 VNĐ 250.000 VNĐ
-13%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

270.000đ/Ghế Gỗ thông Chân sắt

310.000 VNĐ 270.000 VNĐ
-15%
410.000 VNĐ 350.000 VNĐ

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

3.000.000đ/Ghế SoFa nhà Hàng BBQ

-41%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

3.500.000đ/ Bộ Bàn nhà hàng nướng

5.900.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ
-37%
5.400.000 VNĐ 3.400.000 VNĐ
-35%
5.400.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ