-12%
1.300.000 VNĐ 1.150.000 VNĐ
-25%
1.600.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
-14%
1.400.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
-20%
1.500.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
-24%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

1.300.000đ/Bộ bàn ghế Gỗ

1.700.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ
-38%
2.100.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ
-19%
1.600.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ
-19%
1.100.000 VNĐ 890.000 VNĐ
-57%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

1.400.000đ/ Ghế gỗ dài chân sắt

1.400.000 VNĐ 600.000 VNĐ
-33%
2.100.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ
-22%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

1.400.000đ/Bộ bàn quán nướng

1.800.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ
-40%
1.000.000 VNĐ 600.000 VNĐ
-40%
2.500.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
-21%
1.900.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
-21%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

1.500.000đ/ Bộ bàn Nhà hàng BBQ

1.900.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
-32%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

1.500.000đ/Bộ bàn 4 ghế gỗ thông

2.200.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
-40%
2.500.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
-18%
1.900.000 VNĐ 1.550.000 VNĐ