-30%
500.000 VNĐ 350.000 VNĐ
-32%
1.400.000 VNĐ 950.000 VNĐ
-11%
1.100.000 VNĐ 980.000 VNĐ
-30%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

0MA-980k Bàn+ Bếp nướng than Âm bàn

1.400.000 VNĐ 980.000 VNĐ
-27%
1.100.000 VNĐ 800.000 VNĐ
-12%
1.300.000 VNĐ 1.150.000 VNĐ
-25%
1.600.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
-14%
1.400.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
-33%
2.100.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ
-21%
1.900.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
-12%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

1.500.000đ/Bộ bàn ghế Gỗ

1.700.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
-12%
1.700.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
-12%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

1.590.000đ/Bộ bàn Ghế lẫu Nướng

1.800.000 VNĐ 1.590.000 VNĐ
-16%
1.900.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ
-11%
1.900.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ
-11%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

1.700.000đ/ Bộ bàn Nhà hàng BBQ

1.900.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ
-19%
2.100.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ
-6%

2: BÀN GHẾ LẪU NƯỚNG

1.700.000đ/Bộ bàn quán nướng

1.800.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ
-8%
1.900.000 VNĐ 1.750.000 VNĐ