3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Khói Cong – Tròn Hút Âm

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Khói Màu Cà Phê

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Khói Màu Đồng

1.900 VNĐ

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Khói Màu Trắng

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút mềm Mạ đồng  

4 : Vỹ Nướng & Phụ Kiện

Vỹ Đúc Bằng Gang