Ghế SoFa nhà Hàng BBQ

Chuyên sản xuất ghế soFa nhà hàng BBq

gồm Sofa Đôi và Sofa Đơn . 

Quy cách , kích thước theo yêu cầu bản vẻ . 

Chuyên thi công sản xuất trực tiếp hệ thống nhà hàng BBQ không khói 

ĐẶT MUA NHANH