Bếp Nướng Và Lẩu Điện-Hàn Quốc

Bếp nướng và lđin-Công sut lu: 800W

Công sut nướng: 1500W-Đin áp: 220V  50/60Hz

Đường kính: 36cm-Chú ý: Sn phm không kèm nđậy, có kèm 1 v nướng.

Có th kết hp va nướng va lu cùng 1 lúc

Xut x: Hàn Quc GIá : liên hệ

ĐẶT MUA NHANH