3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút cafe Có Chụp Đèn

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Chao Đèn Màu Đỏ

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Co Rút Liền Đèn Chao Vàng 

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Co Rút Màu Đen Inox

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Co Rút Màu Đồng Liền Đèn

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Co Rút Mềm – Màu Trắng

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Inox Liền Đèn Sang Trọng

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Khói Cong – Ống Vuông Hút Âm

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Khói Cong – Tròn Hút Âm

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Khói Màu Cà Phê

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Khói Màu Đồng

1.900 VNĐ

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút Khói Màu Trắng

3 : Ống Hút Khói Hàn Quốc

Ống Hút mềm Mạ đồng