Nướng Ngon BBQ

Nướng Ngon BBQ

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

Smart Decor hân hạnh được cung cấp  bộ bếp nương than cho nhà hàng Nướng ngon BBQ tại Bình Thuận , kèm theo phụ kiên bếp nướng đi kèm .

Mời các bạn cùng tham khảo phong cách nhà hàng Nướng ngon BBQ.

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi

 

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

==================================================

Trả lời