BBQ Không Gian Xanh

BBQ Không Gian Xanh

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

Smart Decor hân hạnh được cung cấp 20 bộ bếp nương than cho nhà hàng không gia xanh , kèm theo phụ kiên bếp nướng đi kèm .

Một trong những nhà hàng sân vườn đẹp đọc đáo tại Quãng Bình mà Sdecor đã có cơ hội hợp tác BBQ Không Gian Xanh

Mang phong cách ẩm thưc nương BBQ Không Gian Xanh chắc hẳn sẽ là địa điểm hứa hẹn khi các bạn đến đây

 

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật và bàn

 

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi

 

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và bàn

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

 

==================================================

Trả lời